config 365 modul oversigt

config365_box_samarbejde

Samarbejde

Gør det nemmere at oprette teams og SharePoint sites med egne skabeloner, fx afdelinger, projekter osv.

Mulighed for at have godkendelsesflow på oprettelser.

config365_box_medarbejdere

Medarbejder

config 365 hjælper dig med at få styr på medarbejdere i din virksomhed.

Proces ved oprettelse af medarbejdere, styr på licenser og adgange.

config365_box_gaester

Gæster

Få styr på virksomhedens samarbejdspartnere ved at de oprettes ensartet og med overblik over hvilke data samarbejdspartnere har adgang til.

Modul samarbejde

Få styr på virksomhedens samarbejde

Måske har du et samarbejde mellem to afdelinger, med en kunde eller et tidsbestemt projekt? Så er det genialt at have en fælles platform til at lagre filer og fremskridt.

Oprettelser af sites og teams kan dog lynhurtigt give en virksomhed en masse unødvendige og ukontrollerede data som dubletter, ubrugte og forældede sites, og manglende overblik over hvem der har adgang til virksomhedens data.

Med config 365 vinder du kontrollen tilbage. Du kan nemlig skræddersy dine egne virksomhedsskabeloner med rettighedsstyrrede godkendelsesprocesser.

I modulet samarbejde kan du

 • Oprette SharePoint sites og teams ud fra din virksomheds prædefinerede skabeloner
 • Rettighedsstyre godkendelsesprocesser på nye SharePoint sites & teams f.eks. via roller
 • Have rettighedsstyret godkendelsesproces på nye SharePoint sites og teams
 • Tilknytte teams, ekstern deling og rettigheder på nye og eksisterende sites
 • Styre rettigheder via
  • Roller (Sikkerhedsgrupper)
  • Direkte medlemskab

Modul samarbejde

Modul medarbejdere

Få styr på virksomhedens samarbejdspartnere

Gør ansættelsen og daglig håndtering af medarbejdere lettere ved at indtaste medarbejderinformation ét sted og bruge dem igennem alle virksomhedens afdelinger HR, IT, osv.

I config 365 opretter du alle dine medarbejdere på præcis samme måde – hver gang. Du indtaster medarbejderinformationer som navn, jobtitel og tildeler e-mail. Så tager du stilling til, hvilke rettigheder, applikationer og licenser den pågældende medarbejder skal tildeles. Herfra gør config 365 arbejdet for dig.

Når en medarbejder forlader virksomheden, hjælper config 365 dig med at sikre, at personen ikke længere har adgang til virksomhedsdata via virksomhedens offboard process. Derudover er det muligt at lave en liste over udstyr, medarbejderen har fået udleveret.

I modulet medarbejdere kan du

 • Oprette medarbejdere med stamdata og mailadresse
 • Få styr på dine medarbejderdata i dagligdagen
 • Huske mærkedage som jubilæer og fødselsdage
 • Få styr på dine HR-dokumenter via medarbejdermapper
 • Få styr på processen ved opsigelser og afskedigelser
 • Få styr på mails og dokumenter efter endt ansættelse i henhold til GDPR
 • Få styr på hvem der har adgang til dine virksomhedsdata via rollebaserede rettigheder
 • Tildele rettigheder til fx SharePoint, Printer, Software-installation osv.
 • Lave tilpassede rapporter over medarbejdere til fx udskrifter, afdelingsoversigt osv.
 • Bruge medarbejderdata til telefonbog på intranet
 • Gemme medarbejderdokumenter i sikrede medarbejdermapper

Apps (Software og licenser)

 • Overblik over dine Microsoft licenser
 • Nem bestilling af licenser og software
 • Tilvalg af godkendelse af software
 • Mulighed for automatisk installation af Microsoft produkter og andet software/apps på nye computere og smartphones

Modul medarbejdere

Modul gæster

Få styr på virksomhedens samarbejdspartnere

Har du som virksomhed føling med, hvem medarbejderne deler virksomhedens indhold med? Det kan være svært at gennemskue, fordi samarbejde typisk sker på kryds og tværs – både internt og eksternt. I config 365 har du styringen.

Modulet sikrer dig overblik over alle eksterne delinger og giver samtidig også mulighed for at lukke for adgangen, når et samarbejde ophører.

Når en gæst skal have adgang til dine virksomhedsdata, skal personen oprettes med navn, e-mail, virksomhed m.m. Her angives også hvilken medarbejder, der er ansvarlig for gæsten.

I modulet gæster kan du

 • Oprette eksterne samarbejdspartnere
 • Nemt vedligeholde samarbejdspartneres kontaktinfo
 • Se en komplet liste med eksterne samarbejdspartnere
 • Bevare kontrollen med dine data, selvom du deler
 • Se hvem som er ansvarlig for samarbejdspartneren
 • Tildele rettigheder på fx SharePoint, Teams, etc.
 • Give tidsbegrænset adgang
 • Godkende gæster via gæsteprocessen

Modul gæster